TOA นำศิลปกรรมช่วยส่งเสริม การพัฒนาชุมชนต้นแบบ “สามย่าน”

TOA ร่วมสร้างสีสันศิลปะบนกำแพง ชูชุมชนต้นแบบ ‘สามย่าน’ อีกหนึ่งชุมชนย่านเศรษฐกิจ ที่เต็มไปด้วยรากเหง้าวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน สะท้อนความหลากมิติของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ่านศิลปะบนกำแพง
 
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ร่วมสนับสนุนและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพวาดบนกำแพงชุมชนต้นแบบสามย่าน ผ่านแนวคิด “องค์เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย” เพื่อความเป็นสิริมงคล ผสานกับความโดดเด่นของอาหารการกินและมิติแห่งวัฒนธรรม ภายใต้โครงการวิจัยสร้างสรรค์ “การใช้ศิลปกรรมและการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชนสามย่านและสวนหลวงอย่างยั่งยืน” ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภาคณบดีศิลปะการออกแบบแห่งประเทศไทย โดยการนำศิลปกรรม มาช่วยส่งเสริมการพัฒนาชุมชนต้นแบบ พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในชุมชนนั้นๆ ให้กลับมามีชีวิตชีวาต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเปิดประเทศอีกครั้ง

ด้าน ครูอะไหล่ – ชวัส จำปาแสน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ชุมชนจีนสามย่านอันเก่าแก่ ที่โดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมอาหารจีนที่ขึ้นชื่อ และเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจหลักของกรุงเทพมหานคร ได้รับผลกระทบ และทยอยปิดตัวลง ครูอะไหล่จึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์รากเหง้าแบบดั้งเดิมนี้ให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

โดยการนำวัฒนธรรมอาหารจีน สะท้อนผ่านภาพวาดก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรชามโต พร้อมคำมงคล “มั่งมีศรีสุข” บนภาชนะที่เป็นเอกลักษณ์ศิลปะแบบจีน พื้นหลังของภาพยังใช้เทคนิคการประสานทุกสีเข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว เสมือนความหลากหลายของอาหารนานาชนิด ที่ผนวกคนในชุมชนทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมอัญเชิญ “องค์เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย” หรือ “เจ้าพ่อเสือ” เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนให้มีกำลังใจทำมาค้าขาย ต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน