FPIT - FIRM จัดทัพเสริมแกร่งให้พอร์ตอสังหาฯ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียลฯ และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ฯ ประกาศปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ ตั้งผู้ช่วยประธานเจ้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งให้แก่พอร์ตอสังหาฯเพื่อการอุตสากรรมและกองทรัสต์ FTREIT
 
เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ One Platform ของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจศักยภาพสูงของทุกกลุ่มด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Synergy) ควบคู่ไปกับการเดินหน้าสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป
 
คณะกรรมการบริหาร บริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด มีมติแต่งตั้งนาย พีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ขึ้นรับตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Assistant CEO) ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” โดยจะรับหน้าที่ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทั้งหมดของ FPIT ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมผ่านตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกว่า 17 ปี ทำให้มีความชำนาญด้านการพัฒนาโครงการ การบริหารกองรีท และการบริหารทรัพย์สิน จึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคต

สำหรับตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการของ FIRM ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล หนึ่งในทีมผู้บริหารของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป  
 
นายพีรพัฒน์ ศรีสุคนธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” กล่าว “เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ FPIT และ FIRM จะยังคงร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดเหมือนที่ผ่านมา สำหรับบทบาทใหม่ที่ FPIT นี้ ผมจะใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่สั่งสมมาในการสนับสนุน พัฒนา และขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มFPIT เพื่อรักษาการเป็นอันดับ 1 ของธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าสมัยใหม่ และจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายพอร์ตโฟลิโอพื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการรวมให้ได้ตามเป้าหมายที่ 4 ล้านตารางเมตร ภายในปี 2568”
 
ด้านนายธนะรัชต์ บุญญะโกศล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)  จำกัด ตั้งแต่ มีนาคม 2561 และได้สร้างผลงานในการบริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้แสดงให้คณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว พร้อมได้แสดงความสามารถในการบริหารกองรีท การบริหารทรัพย์สิน และการบริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ผ่านประสบการณ์กว่า 20 ปี จากการร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำก่อนหน้า
 
นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” กล่าวว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทฯในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารสินทรัพย์และกองรีทของ FIRM พร้อมที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตให้แก่กองทรัสต์ FTREIT ต่อไป และพร้อมเข้าลงทุนตามแผนที่ได้เตรียมการไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกท่าน
 
“การปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารในครั้งนี้ เป็นความพร้อมและโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ที่ทำให้สามารถเชิญผู้บริหารระดับสูงที่มากด้วยประสบการณ์มาร่วมงานกับธุรกิจภายในเครือได้อย่างทันที นับเป็นประโยชน์จากการผนึกกำลังของทุกกลุ่มธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ One Platform ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆ ภายใต้แบรนด์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย สามารถขยายศักยภาพในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว แข็งแกร่ง มั่นคง ทั้งยังมีความยืดหยุ่น พร้อมที่จะทะยานเติบโตต่อไปในยุคโพสต์โควิด-19”