แอร์มาเวล ผ่านฉลุย ส.อ.ท.รับรองสินค้า “เมดอินไทยแลนด์”

“แอร์มาเวล” ติดปีกบิน ล่าสุดส.อ.ท.รับรองให้เป็นสินค้า “เมดอินไทยแลนด์” เร่งรุกตลาดส่งท้ายปี 64 พร้อมเล็งต่อยอดสู่ปี 65 ด้วยหลายช่องทางกลยุทธ์การตลาด คาดปีนี้ปิดยอดการขายได้ราว 300 ล้านบาท ลุ้นปี 65 โควิด-19 คลี่คลาย จับตา!!!ราคาแอร์ปรับเพิ่มสูงขึ้น


นายปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ล่าสุดมาเวลได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศ(Made in Thailand) หรือ MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เนื่องจากมาเวลก่อตั้งมากว่า 12 ปีมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง แล้วยังผลิตในรูปแบบ O&M ให้กับรายอื่นๆด้วย

โดย MiT เป็นหนังสือรับรองจาก ส.อ.ท. ว่าผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าชนิดนั้นๆได้ทำการผลิตขึ้นในประเทศไทย มีโรงงาน หรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียน และมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอย่างถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย
โดยผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้นๆจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้แนวทางการคำนวณมูลค่าตามหลักการ ASEAN Content และต้องมีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยอย่างน้อย 40% สินค้า Made in Thailand จะได้รับเอกสารรับรอง หรือเครื่องหมายที่ ส.อ.ท.ออกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้แสดงคุณสมบัติสินค้า Made in Thailand กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการผลักดันของส.อ.ท.เพื่อจุดประกายให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในสินค้าไทยและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศหันมาให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศนำไปสู่มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้แก้ไขประกาศกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8  ธันวาคม2563 (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563) ดังนั้นสินค้าที่ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างในหมวด 7/1 จะต้องได้รับการรับรอง MiT จาก ส.อ.ท. ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนในสินค้าไทย
 
“การได้รับรองผลิตภัณฑ์เมดอินไทยแลนด์ทำให้ผู้ประกอบการคนไทยสามารถแข่งขันการต่างประเทศได้ อีกทั้งยังจะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น” นายปริญญากล่าว

ด้านแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้คาดว่าจะสามารถปิดยอดการขายทั้งปีได้ที่ 300 ล้านบาทเช่นปีที่ผ่านมา ส่วนปี 2565 ซึ่งยังคงมีลุ้นว่าสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 จะคลี่คลายไปได้หรือไม่ ในเบื้องต้นคาดว่าราคาเครื่องปรับอากาศจะขยับปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนจากปัจจัยวัสดุที่เป็นต้นทุนการผลิตหลักอย่างท่อทองแดงมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นไปแล้ว นอกจากนั้นยังต้องดูอีกว่าวัตถุดิบรายการอื่นๆจะทยอยปรับเพิ่มสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนอีกด้วย

ด้านนายนพพล ศิริ เจ้าของร้าน เอ็น ศิริ แอร์ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา หนึ่งในศูนย์จำหน่ายและให้บริการลูกค้าของมาเวล กล่าวว่า แอร์มาเวลขณะนี้พบว่าลูกค้าให้การตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นใจในการใช้งานกันเพิ่มมากขึ้น เพราะมั่นใจในตัวสินค้าและบริการหลังการขายเนื่องจากมาเวลดูแลและให้บริการตลอดอายุการใช้งานเป็นอย่างดี ช่างให้บริการอย่างดี อะไหล่มีพร้อม อีกทั้งคุณภาพตัวสินค้าได้มาตรฐานการใช้งานให้ความเย็นอย่างเพียงพอ

“เรามีช่างบริการในพื้นที่อ.พระนครศรีอยุธยาจำนวน 3 ทีมจึงสามารถให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเห็นว่ามาเวลมีการเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับช่างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของแอร์มาเวลได้หลายช่องทางขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเปิดใจรับแอร์มาเวลไว้ใช้บริการในวันนี้หรือไม่เท่านั้นเอง ประการสำคัญมาเวลยังได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่รูปแบบแอร์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ออกจำหน่ายแล้วจึงมองว่าจะเป็นสินค้าที่สนองความต้องการของผู้ประกอบการสำหรับการใช้แอร์ในช่วงกลางวันได้อย่างประหยัดค่าใช้จ่าย บางกลุ่มธุรกิจต้องการลดค่าใช้จ่ายมาเวลจึงพร้อมสนองตอบในวันนี้ได้ทันที แม้ว่าจะลงทุนสูงในช่วงแรกแต่หากมองระยะยาวจะคุ้มค่ากว่านั่นเอง”