“อุดรธานี” พร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569

“อุดรธานี” ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก 2569”เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ดีเดย์ 20 กย.นำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เพื่อชงครม. ไฟเขียว

พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี ผนึกกำลังภาครัฐและภาคเอกชน เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลก 2569” (UDON THANI International Horticultural Expo 2026) ภายใต้แนวคิด ‘Harmony of life’ วิถีชีวิต สายน้ำ และพืชพรรณ ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 – 14 มีนาคม 2570

การจัดพืชสวนโลกครั้งนี้ จะถือเป็นการจัดในประเทศไทยอีกครั้งหลังจากเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในปี 2549 โดยจังหวัดอุดรธานีจะจัดงานบนพื้นที่รวมทั้งดินและน้ำกว่า 975 ไร่ แบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน ได้แก่ วิถีชีวิต สายน้ำ พืชพรรณ และนานาชาติตามลำดับ

ส่วนเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวชมงานมากกว่า 3.5 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงผ่านประเทศลาวและต่อมายังจังหวัดอุดรธานีได้อย่างสะดวกสบาย

“วันที่ 20 กันยายนนี้จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการโครงการประมูลสิทธิ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป”

นอกจากนั้นในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. “อุดรฟอรั่ม” ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีด้วยงานเทศกาล จากการจัดสัมมนา ณ ห้องประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี และผ่านออนไลน์ระบบซูม ตั้งแต่เวลา 12.00-16.30 น.

โดยนายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวต้อนรับ นางสาวสรัชสานุ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานพร้อมเรียนเชิญนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ

โดยในเวลา 13.30-14.15 น. เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง งานเทศกาลสร้างเศรษฐกิจพลิกสีสันชีวิตจังหวัดอุดรธานี โดยนายบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติ (TIEFA)

ต่อเนื่องด้วยการเสวนาพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีด้วยงานเทศกาล” โดยได้รับเกียรติจากนายจุมพล ผ่องนัยเลิศ ผู้จัดการอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายธนกร วีรชาติยานุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ