กสอ.ปั้น SMEs เป็นเซียนการตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายเพิ่มทั่วประเทศโตกว่า 60 ล้าน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลงานสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถเพิ่มยอดขายจากการประยุกต์ใช้การตลาดออนไลน์แบบตรงจุด ผ่านกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ กิจกรรม Proactive e-Commerce ด้วยที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์ มาโค้ชให้
ความรู้แบบตัวต่อตัวรายกิจการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างยอดขายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 60 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจผ่านการทำตลาดออนไลน์หรือ e-commerce ซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การทำธุรกิจผ่านทางออนไลน์ถือว่าเป็นทางรอดของธุรกิจในช่วงการแพร่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ปรับสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น และพบว่ามูลค่ารวมของตลาดออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการปรับตัวของผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว กสอ. จึงได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ กิจกรรม Proactive e-Commerce โดยการให้คำแนะนำในเชิงลึกกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจและดำเนินการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผ่านการเรียนรู้ทั้งในแง่พื้นฐานการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยกูรูผู้เชี่ยวชาญอย่าง โค้ชโซอี้ หรือ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ และอาจารย์พี่ส. วิทยากรสอนสนุก หรือ นายสรยุทธ อังคณานุกิจ กับหลักสูตร Digital marketing on e-Commerce and Social media และนำผู้ประกอบการไปเพิ่มศักยภาพแบบเจาะลึกด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาการตลาดให้แก่ธุรกิจแบบตรงจุดอีก 24 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลสมัครเข้าร่วมพัฒนาทักษะกว่า 100 กิจการ และคัดเลือกกิจการที่มีศักยภาพเข้าร่วมเหลือเพียง 30 กิจการ และพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้และส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมากถึง 60 ล้านบาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 5 เดือนเท่านั้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กสอ. ได้จัดพิธีแถลงผลสำเร็จของกิจกรรม พร้อมโชว์ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมของตัวอย่างกิจการประสบความสำเร็จ ( Success Case ) ทั้ง 5 กิจการ ร่วมไปถึงมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดออนไลน์ในหัวข้อ “ช่องทางออนไลน์เงินล้านในประเทศไทย” และ หัวข้อ “กลยุทธ์ปั้นแบรนด์ตามหลักฮวงจุ้ยด้วยศาสตร์และศิลป์” ผ่านทาง Facebook Fan page: Digital DIP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02 430 6871 ต่อ 1374 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th