ผวจ.พะเยารับมอบเครื่องฟอกอากาศเพื่อใช้งานในโรงพยาบาล

(6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.) นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน 16 เครื่อง รวมมูลค่า 784,000 บาท โดยสโมสรก่อตั้งนกยูงพะเยา ร่วมกับบริษัท เศรษฐีวรรณ์ แมททีเรียล จำกัด บริษัท ลา ฟอร์มเรสต้า จำกัด คุณนพร – คุณนัตถ์ วิรุณหพล คุณนิดารัตน์ ลาภมีประเสริฐ คุณอุดมศักดิ์ พูนประสิทธิ์ คุณยุพิน (PB : pippin) สนับสนุนเพื่อนำไปใช้งานในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดพะเยา