เวนดิ้งพลัส ผนึก HEC จัดตั้ง “ตู้สู้โควิด”

เวนดิ้ง พลัส ในเครือกลุ่มบมจ.สบาย เทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) เตรียมติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติหรือ “ตู้สู้โควิด” ในกับประชาชนและสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงยา และเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเขียว

นายแพทย์ฆนัท ครุธกูล นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC)  เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้มีโอกาสร่วมมือกับบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ในเครือบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และสถานพยาบาลที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เตรียมติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้ชื่อโครงการ “ตู้สู้โควิด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสินค้ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไปยังแหล่งชุมชนซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนยาและการเข้าถึงยา เวชภัณฑ์ และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยตู้ดังกล่าวจะเป็นทางเลือกในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่มีจำนวนกว่า 85% ซึ่งกักตัวอยู่ที่บ้าน หรือ Home Isolation อยู่ในขณะนี้

ความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ สถานพยาบาลและหน่วยงานเอกชนในครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ในแหล่งชุมชน โดยสินค้าที่อยู่ใน “ตู้สู้โควิด” จะมีทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวและสำหรับประชาชนทั่วไป อาทิ ยาลดไข้ทั้งแบบเม็ดและน้ำ สมุนไพรฟ้าทลายโจร สเปรย์พ่นแก้เจ็บคอ หน้ากากอนามัย N95 แอลกอฮอล์แบบเจล ปรอทวัดไข้ เป็นต้น และราคาสินค้าอยู่ในราคาย่อมเยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง

นายแพทย์ฆนัท กล่าวด้วยว่า หลังจากการติดตั้ง “ตู้สู้โควิด” เป็นการนำร่องไปแล้ว ในอนาคตทางสมาคมฯ มีแผนงานจะเปิดโครงการบริการการแพทย์ทางไกลอัตโนมัติ “ตู้หมอ” ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นโดยไม่มุ่งหวังกำไร มีการดำเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (สบส.) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาล โดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564  ในการให้คำปรึกษา การตรวจ การรักษา และการวินิจฉัย โดยใช้    “ตู้หมอ” ตู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์อัตโนมัติเป็นตู้จำหน่ายยาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจ่ายยาจากสถานพยาบาล เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในการลดการเดินทางไปยังแหล่งสถานพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ทางไกลได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนดิ้งพลัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมกับสภากาชาดไทยในโครงการ “ดื่มได้บุญ” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการกดซื้อน้ำจากทุกตู้กดน้ำกระป๋องของตู้เวนดิ้งพลัสในโครงการฯ นี้จะบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในเครือสภากาชาดไทย หรือการจัดทำตู้ในโครงการ “เติมบุญ” ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

โครงการ “ตู้สู้โควิด” นี้ทางเวนดิ้งพลัสมีความยินดีอย่างยิ่ง และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขณะนี้ “ตู้สู้โควิด” ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว และจะมีการวางแผนการติดตั้งตามแหล่งชุมชนได้เร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าในโครงการฯ จะร่วมสมทบทุนโครงการดูแลผู้ป่วยโควิดของสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุอีกด้วย