“การยาสูบ” ชูแผนพัฒนาที่ดิน 3 แปลง

ครั้งนี้แล้วเสร็จยสท. จะนำความคิดเห็นจากภาคเอกชนมาประกอบการพิจารณาจัดทำแบบประกาศและเอกสารเสนอราคาการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะขายเอกสารฯ เสนอราคาการให้เช่าที่ดินทั้ง 3 แปลงได้ในเดือนตุลาคม 2564 โดยมุ่งหวังว่าจะมีภาคเอกชนเข้าร่วมประมูลหลายราย  ซึ่งจะกำหนดให้เอกชนจัดทำข้อเสนอเป็นระยะเวลา 1 เดือน ยื่นข้อเสนอในเดือนธันวาคม 2564 และได้เอกชนผู้ลงทุนประมาณเดือนมกราคม 2565

“ยสท. จะพิจารณาจากรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ และแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) มีการประเมินมูลค่าการลงทุนและผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำที่ ยสท. ควรจะได้รับ และเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่โดยรอบ  ซึ่ง ยสท. จะพิจารณาคัดเลือกเอกชนที่เสนอผลตอบแทนที่ดีที่สุด”

ผู้ว่าการยสท.กล่าวต่อว่า โดยแผนการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 3 แปลง ที่ให้เช่าครั้งนี้ ยสท. ได้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ดังนี้
* แปลงโกดัง ร.ย.ส.1 เจริญกรุง ถนนเจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา ด้านหน้าติดถนนเจริญกรุง ด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยา ทำเลที่ตั้งศักยภาพสูง ซึ่งได้ประเมินรูปแบบโครงการที่เหมาะสม ได้แก่ โรงแรมระดับ 5 ดาว เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า/ตลาดสมัยใหม่

สำหรับที่ดินอีก 2 แปลงในจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้าและ
โลจิสติกส์ที่สำคัญของภาคเหนือ ได้แก่
* แปลงสถานีใบยาเวียงพาน เนื้อที่ประมาณ 75 ไร่ 1 งาน 72.4 ตารางวา ริมถนนพหลโยธิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ใกล้กับชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ ที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงราย อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจระหว่างชายแดนไทย-จีน-เมียนมาร์-ลาว
* แปลงสถานีใบยาแม่กรณ์ เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากท่ายานอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติสามารถรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังใกล้แหล่งธุรกิจการค้าในตัวเมือง เช่น ตลาดล้านเมือง ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เชียงราย และห้างโฮมโปร ประเมินว่าที่ดินทั้ง 2 แปลงในจังหวัดเชียงราย รูปแบบโครงการที่เหมาะสม ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า/ตลาด และคลังสินค้าโลจิสติกส์

“นอกจากที่ดินแปลงศักยภาพทั้ง 3 แปลงข้างต้น ยสท. ยังมีแผนพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพอีกหลายแปลง ทั้งในกทม. ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะเปิดประมูลการให้เช่าอีกในโอกาสต่อไป” ผู้ว่าการยสท. กล่าวสรุป