เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง มอบถุงยังชีพส่งตรงสู้ภัย Covid-19

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบ แนวสูง เร่งระดมบรรเทาทุกข์ ส่งมอบถุงยังชีพให้กับพาร์ตเนอร์ กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างแนวราบอย่างเร่งด่วน ด้วยกำลังใจส่งถึงทีมงานแนวหน้า

นายแพทย์สมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เร่งบรรเทาทุกข์มอบถุงยังชีพ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต้องเร่งระดมให้ความช่วยเหลือด้านปากท้อง ความเป็นอยู่ ในเบื้องต้น ซึ่งได้ส่งมอบถุงยังชีพประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็น รวมถึงยารักษาโรค เพื่อบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ จากกรณีที่ต้องหยุดการทำงานช่วงการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด -19

อีกทั้งเสริมมาตรการให้คำแนะนำ การรักษาด้านสุขลักษณะ พร้อมดูแลการเว้นระยะห่าง ด้านการป้องกันอย่างเคร่งครัดในทุกโครงการ เพื่อสานต่อการดูแลชุมชนโครงการ A Happy Living Community  พร้อมทั้งขอให้คนไทยทุกคนได้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19