AMR ขายหุ้นไอพีโอ 150 ล้านหุ้นใน Q3/64

บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) เตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ ใส่เกียร์เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอ 150 ล้านหุ้นเข้าจดทะเบียน SET ภายในไตรมาส 3/64 มั่นใจธุรกิจอยู่ในเมกะเทรนด์


ประกาศศักดาผู้นำวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชั่นแบบครบวงจรแล้วสำหรับ AMR “มารุต ศิริโก” กรรมการผู้จัดการ ไม่หวั่นสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มั่นใจธุรกิจอยู่ในเมกะเทรนด์ รัฐบาลเตรียมทุ่มงบหลายแสนล้านบาทขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม-สื่อสาร-เมืองอัจฉริยะ รองรับการเติบโตเศรษฐกิจ หนุนธุรกิจโตก้าวกระโดด

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาส 3/64 ตามแผนงานที่วางไว้ แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากมั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ในเมกะเทรนด์ที่ขยายตัวตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การต่าง ๆ คลี่คลาย

“แม้โควิด-19 จะระบาดระลอกใหม่ ไม่ได้ทำให้แผนระดมทุนสะดุด เพราะประเมินว่าท้ายที่สุดแล้วการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าบนดิน-ใต้ดิน รถไฟรางคู่ หรือการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศที่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่ม รองรับการเติบโตของเมือง ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ AMR ทำให้เห็นโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต”

กรรมการผู้จัดการ AMR กล่าวอีกว่า บริษัทฯ มีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ในการเสนอขายหุ้นไอพีโอ โดยคาดว่าจะระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในไตรมาส 3/64

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปใช้สามส่วน ประกอบด้วย 1. เงินลงทุนในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบคมนาคมขนส่ง ด้านพลังงาน และเมืองอัจฉริยะ 2. เงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี และ 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน AMR ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจร โดยผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภทตามโครงสร้างรายได้ ได้แก่ (1) งานให้บริการวางระบบคมนาคมขนส่งและวางระบบไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูชั่น (2) งานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง และ (3) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น