กรมโยธาฯบูรณาการร่วมกำจัดผักตบชวา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานกำจัดผักตบชวา จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.มหาสารคาม ตามแผนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังช่วงฤดูน้ำหลากหน้าฝน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั่วประเทศ โดยล่าสุด กรมฯ ได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแบบสายพานลำเลียง จำนวน 2 ลำ ดำเนินการร่วมกับกรมเจ้าท่า กำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย บริเวณอ่าววัดช้างน้อย ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่า พื้นที่ประมาณ 300 ไร่ มีผักตบชวาและวัชพืชหนาแน่น ประมาณ 12,000 ตันคิดเป็น 60% ของพื้นที่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแบบสายพานลำเลียง จำนวน 1 ลำ
เข้าดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ภาคีเครือข่าย ประชาชน จิตอาสา บริเวณลำห้วยคะคาง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ความยาวกว่า 10 กิโลเมตร เริ่มจากสะพานข้ามโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมหาสารคาม ไปจนถึงคลองหลังวัดป่าศุภมิตรสิทธาราม มีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชหนาแน่น ประมาณ 2,000 ตันโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาสามสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำลำคลอง มีความจำเป็นต้องใช้การสัญจรทางน้ำ ใช้น้ำเพื่อการเกษตร และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน ในขณะเดียวกันก็หาแนวทางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ในการนำผักตบชวากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จักสานอาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น