กทม.เร่งเปิด “โคกหนองนาทวีวัฒนา”

ปลัด กทม. ติดตามความก้าวหน้าศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา ทวีวัฒนา พร้อมปล่อยปลาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่า 85% เร่งเปิดเร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาที่กรุงเทพมหานครได้รับจากกรมประมง จำนวน 11,000 ตัว ลงบ่อเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยมี คณะผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสวนสาธารณะแห่งใหม่ริมถนนพุทธมณฑล สาย 3 ตัดกับถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร อยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานครกำลังจัดสร้าง ประกอบด้วย แปลงนา บ่อน้ำ แปลงไม้ดอกนานาชนิด แปลงปลูกพืชสมุนไพร และแปลงผักเพื่อการเรียนรู้ โดยจะมีการปลูกผักสวนครัว นอกจากนี้ ยังมีโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน และการเลี้ยงปลา รวมทั้งมีการปลูกพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พรรณพืช

โดยวันนี้ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำปลาที่กรุงเทพมหานครได้รับจากกรมประมง จำนวน 11,000 ตัว ประกอบด้วย ปลานิล 5,000 ตัว ปลาตะเพียน 5,000 ตัว ปลายี่สก 1,000 ตัว ปล่อยลงในบ่อน้ำ เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งมีลักษณะทั่วไป คือ สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

สำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย 3 ตัดกับถนนอุทยาน เขตทวีวัฒนา มีพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งจากการได้รับมอบที่ดินจากคุณวิชัย กาญจนเสวี จำนวน 98 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างสวนสาธารณะ เป็นระยะเวลา 18 ปี ลักษณะกายภาพ สภาพที่ดินเป็นที่ลุ่ม มีบึงน้ำแอ่งใหญ่อยู่บริเวณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก ด้านทิศใต้ ใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (สวนกล้วย) ทิศเหนือติดกับถนนอุทยานและที่ดินเอกชน มีแนวเขตที่ดินยาวประมาณ 786 ม. ที่ดินส่วนที่ติดกับถนนอุทยาน ความยาว 52 ม. ทิศใต้ติดกับซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 และที่ดินเอกชน มีแนวเขตที่ดิน ความยาว 694 ม. ที่ดินส่วนที่ติดกับซอยพุทธมณฑลสาย 3 รอย 17 ความยาว 15 ม. ทิศตะวันออกติดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 และที่ดินเอกชน มีแนวเขตที่ดิน ความยาว 286 ม. ที่ดินส่วนที่ติดกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ความยาว 170 ม. และทิศตะวันตกติดกับคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองขุด) มีแนวเขตที่ดิน ความยาว 181 ม. ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายในการจัดทำสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา ขณะนี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 85 คาดว่าจะเปิดให้ประชาชน เข้าใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ได้เร็วๆ นี้