โปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยวันนี้ (18 มิ.ย.64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่ใกล้เคียงด้วย