กทม. โต้ สธ. กางแผนวัคซีนโควิดเดือนมิ.ย.

“กทม.” โต้กลับกระทรวงสาธารณสุข กางแผนวัคซีนโควิดเดือนมิ.ย. 64 จำนวน 1 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.64 สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานว่า จากกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แจ้งว่าได้ให้วัคซีนโควิดแก่กทม.มาแล้ว 1 ล้านโดสตามแผนเดือน มิ.ย. 64 นั้น กทม.ขอให้ข้อมูลดังนี้

1. ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กทม. ได้รับการแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรร AstraZeneca 2.5 ล้านโดส ซึ่งให้กทม.ไปทำแผนการฉีดให้สอดคล้อง

2. สำหรับวัคซีนที่ใช้ในวันที่ 7-14 มิ.ย 64 กทม.ได้รับวัคซีน AstraZeneca
จำนวน 350,000 โดส วัคซีน Sinovac 150,000 โดส

แบ่งการใช้วัคซีน AstraZeneca เป็น
* ระบบหมอพร้อม 181,400 โดส
* เข็มที่สอง 52,600 โดส
* ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 8,000 โดส
* ประชาชนทั่วไป 100,000 โดส
* สำรองสำหรับควบคุมโรค 8,000 โดส

ส่วน วัคซีน Sinovac แบ่งการใช้เป็น
* เข็มที่สอง สำหรับการควบคุมโรค (พื้นที่ระบาดรุนแรง) 128,000 โดส
* ควบคุมโรคพื้นที่ระบาดใหม่ 26,000 โดส

3. การจองผ่านระบบ “หมอพร้อม” เป็นการเปิดให้ รพ.ทุกแห่งในกรุงเทพฯ มาช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่เปิดพร้อมกันทั้งประเทศ ดังนั้น กทม. จึง ไม่ใช่ผู้ควบคุมและผู้ที่จัดสรรวัคซีน ซึ่งในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ที่ลงหมอพร้อมในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 450,000 ราย

4. กทม.ยืนยันว่า กทม.พร้อม สถานที่พร้อม บุคลากรพร้อม และหาก “วัคซีนพร้อม” ตามแผน กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที