รฟท.รับมอบข้าวสาร 1,000 ถุง

การรถไฟฯ รับมอบข้าวสาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รับมอบข้าวสารจาก คุณจันทร์ทิพย์ ภาคย์วิศาล คุณชนินทร์ ไตรสุริยธรรมา และคุณนิภา ภาคย์วิศาล กรรมการผู้จัดการบริษัท ศาลา – ท่าน้ำ จำกัด จำนวน 1,000 ถุง น้ำหนักรวม 5,000 กิโลกรัม สำหรับเป็นส่วนหนึ่งในจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564