ม.สยามสนับสนุนถังขยะอัจฉริยะ “บ้านบางแค”

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค รับมอบถังขยะอัจฉริยะจากมหาวิทยาลัยสยาม นำโดยดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี ผศ.ดร.ไตรทศ ขำสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย และรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ตะวัน ภูรัต อาจารย์ศลิษา เปลี่ยนดี ทีมงานวิจัย และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวกนกอร ศิริกุลพัฒนผล รองประธานบริหาร บริษัท อปท.นิวส์ จำกัด ร่วมมอบถุงขยะแชมเปี้ยน แอลกอฮอล์และผ้าอ้อมในครั้งนี้ด้วยโดยมีนายทวีวัฒน์ เขียวสอาด หัวหน้ากลุ่มงานเก็บผลและสิ่งปฏิกูล ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมด้วยนางสาวรัชนี เหมือนโพธิ์ เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ทั้งนี้ผศ.ดร.ไตรทศ ขำสุวรรณ หัวหน้าโครงการ “การศึกษาบริบทการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองเขตภาษีเจริญเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษจากขยะด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า ในวันนี้ได้ส่งมอบถังขยะให้กับบ้านบางแค เพื่อทดสอบการใช้งานและจะมีการสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน “ถังขยะอัจฉริยะ” กับชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะกลไกที่พัฒนาขึ้นมาใช้งานให้เหมาะสมกับถังขยะอัจฉริยะว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากบพท.ให้ความเห็นไว้หรือไม่

ถังขยะอัจฉริยะดังกล่าวได้มีการปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในหลายจุด โดยเฉพาะเทคนิคการเปิด-ปิดถังขยะ ที่เดิมเป็นกลไกระบบชักรอกกลับเป็นปัญหาให้ต้องเข้าซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ได้เปลี่ยนมาเป็นระบบไฮดรอลิกแทน ให้ยกเปิด-ปิดฝาเองโดยอัตโนมัติผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ด้านหน้าถังขยะพร้อมกับเปลี่ยนโครงสแตนเลสให้ไม่มีปัญหาการใช้งานในภายหลัง จะได้มีการพัฒนาตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ดังนั้นจึงจะเร่งทำแบบสอบถามกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมก่อนส่งมอบโครงการวิจัยดังกล่าวให้บพท.ต่อไป