โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 3,000 ถุง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร

โดยในวันนี้ (27 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งมอบต่อให้สำนักการแพทย์ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร