ชูลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์ เปิดนิทรรศการ “ย่านเก่าลำปาง คัดสรร”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเปิดนิทรรศการ “ย่านเก่าลำปาง คัดสรร” อย่างเป็นทางการ โดยนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาต้นแบบพื้นที่น่าอยู่สร้างสรรค์” ภายใต้ชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาลำปางเมืองน่าอยู่สร้างสรรค์” (A Development Mechanism for Lampang Creative Livable City) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

สำหรับ “ย่านเก่าลำปาง คัดสรร” คือนิทรรศการที่จุดประกายจากการชักชวนชาวลำปางมาระดมสมอง เฟ้นหาเรื่องราวพื้นที่น่าอยู่ อาหารอร่อย สินค้าและบริการคุณภาพ จนได้ออกมาเป็น 20 ของดีย่านเมืองเก่าลำปางในดวงใจ เพื่อร่วมสร้าง “แผนที่ลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์” ซึ่งนำเสนอให้ผู้ที่สนใจได้แวะเวียนมาปักหมุดตามไปอุดหนุนและเยี่ยมชม อันเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวท้องถิ่นและกระจายได้สู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมโหวต “ของดีคัดสรร” ห้ามพลาดแห่งอื่นๆ เพิ่มเติมบนแผนที่ลำปางเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ พร้อมทั้งกิจกรรมล้อมวงเสวนา แลกเปลี่ยนพูดคุย สร้างความร่วมมือและพัฒนาแนวทางการยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Business & Tourism) เพื่อ “ย่านเมืองเก่าลำปาง” ในบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่า อยู่สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมคัดสรรได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการลำปางเมืองน่า อยู่สร้างสรรค์ (Lampang Creative Lab) , เยื้องวัดเกาะวาลุการาม