กทม.วุ่นเร่งเคลียร์ฝุ่นพิษ PM 2.5

กทม.กำหนด 11 มาตรการรับมือฝุ่น PM 2.5 ลุยตรวจเข้มจุดก่อสร้าง สถานประกอบการไม่ให้ปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน พร้อมกำชับหน่วยงานปฏิบัติตามแผน หลังพบค่าฝุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันนี้(14ธ.ค.)คุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม. มีแนวโน้มค่าฝุ่นละออง PM2.5 สูงขึ้น เนื่องจากการเดินทางสัญจรของประชาชนกลับจากการท่องเที่ยวในวันหยุดยาว ทำให้ปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงได้กำชับให้ทุกเขตเข้มงวดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ดังนี้ 1.ตรวจวัดรถยนต์ควันดำทุกประเภทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด 2.ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจรหรือจัดการจราจรให้คล่องตัว 3.รณรงค์ไม่ขับ…ช่วยดับเครื่อง 4.ประชาสัมพันธ์ผู้ขับขี่รถยนต์หมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์

5.ขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน 6.ควบคุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด อาทิ สถานประกอบกิจการประเภทการผลิตภาชนะด้วยโลหะ หรือแร่ การถลุงแร่ การเลื่อย ซอย ไสไม้ การผลิตสิ่งของเครื่องใช้จากไม้ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป การเผาถ่านหรือสะสมถ่าน กิจการที่มีการใช้ หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาหรือดีเซล และการสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร

7.ควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างทุกประเภท ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลไม่ให้นำรถที่มีควันดำมาใช้งานบนถนน 8.ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะหรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท 9.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ฌาปนกิจศพให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 10.เพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ 11.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขตและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร การประกาศเสียงตามสายของชุมชนและแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้าน และโรงเรียนในสังกัด เป็นต้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายของฝุ่นละออง PM2.5 ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแบบ Real Time ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ www.bangkokairquality.com, www.prbangkok.com, www.air4bangkok.com, Facebook : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และแอปพลิเคชัน AirBKK

ปัจจุบันมีความถี่การแจ้งเตือนวันละ 3 รอบเวลาคือ 07.00 12.00 และ 15.00 น. เพื่อแจ้งเตือนและเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติแก่ประชาชนในการเฝ้าระวังสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากมีความจำเป็นควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน