การเคหะฯให้เช่าที่ดิน ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง3

กคช. เปิดให้ยื่นเสนอได้สิทธิเช่าที่ดินแปลงว่าง โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3

นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ เปิดให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอการได้สิทธิเช่าพื้นที่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกอบการค้าโฉนดเลขที่ 128224 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 0-54.5 ไร่ (54.5 ตารางวา) ในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3 ที่ดินอยู่ติดถนนคลองหลวง – คูคต ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน  เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น ) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ