สพพ.ต้อนรับเอกอัครราชทูต

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย (H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda, Ambassador of the Swiss Confederation to the Kingdom of Thailand) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง NEDA และสมาพันธรัฐสวิส ภายใต้บทบาทของหน่วยงานตามกรอบความร่วมมือ ACMECS เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563