รพ.นครธน จัดแคมเปญดูแลกลุ่มลูกค้าจีน

โรงพยาบาลนครธน จัดแคมเปญ “Nakornthon Chinese Family” มอบสิทธิประโยชน์ให้กับกลุ่มลูกค้าชาวจีน (Expat) ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลนครธนอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดกิจกรรมล่องเรือ รับประทานอาหาร และลอยกระทง เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าชาวจีน ณ ท่าเรือริเวอร์ซิตี้
 
        
คุณเพ็ญศิริ ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า “ย่านพระราม 2 เป็นทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าสู่ย่านเศรษฐกิจ ทำให้ชาวจีนหลายครอบครัวย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในย่านนี้ ซึ่งปัจจุบันมีคนไข้ Expat ชาวจีนกระจายตัวเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลย่านพระราม 2 หลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลนครธนที่มีคนไข้ชาวจีน Expat มาใช้บริการมากถึง 40% ของคนไข้ต่างชาติทั้งหมด โดยเฉพาะการเข้ารับบริการด้านสุขภาพสตรี และการดูแลสุขภาพเด็ก

ดังนั้นโรงพยาบาลนครธนจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขยายฐานลูกค้าชาวจีนให้เติบโตและมีบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ศึกษาความต้องการเชิงลึกของคนไข้ชาวจีน แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของคนไข้ชาวจีนอย่างแท้จริง ทั้งในด้านของการตรวจประเมิน การรักษา และการดูแลสุขภาพองค์รวม โดยมุ่งเน้นที่ความครบครันและคุ้มค่า
 
        
นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมุ่งเน้นให้บริการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยในช่วงเวลาทำการของโรงพยาบาล 08.00-17.00 น. โรงพยาบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ เพื่อให้บริการลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะ และในช่วงนอกเวลาทำการ โรงพยาบาลก็ยังสามารถให้บริการได้อย่างไร้รอยต่อ โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ “วางใจ” TeleBot เพื่อจัดหาล่ามในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่าน VDO Call ซึ่งจะช่วยให้คนไข้สามารถสื่อสารกับแพทย์ได้โดยไม่ผิดพลาด และโรงพยาบาลยังเตรียมให้บริการในเชิงรุกมากขึ้น โดยให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย อาทิ Weibo และ WeChat เป็นต้น เพื่อสื่อสารพร้อมให้ข้อมูลสุขภาพ และโปรโมชั่นกับคนไข้ชาวจีนได้ง่ายขึ้น ซึ่งคาดว่าอัตราการเติบโตของจำนวนคนไข้ชาวจีน Expat ที่เข้ามารับบริการกับทางโรงพยาบาลนครธนจะสูงขึ้นถึง 19.3%” 

     
กลุ่มลูกค้าชาวจีน (Expat) ในย่านพระรามที่ 2 และในไทยนั้นมีแนวโน้มจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 30% อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว เนื่องจากองค์กรธุรกิจของประเทศจีนได้มีการขยายกำลังการผลิตออกนอกประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของโรงพยาบาลนครธนที่จะสามารถเพิ่มจำนวนคนไข้ชาวจีนให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ด้วยศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการรักษา และการบริการด้วยนโยบาย Humanized Healthcare รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับดูแลคนไข้ชาวจีนกับโครงการ “Nakornthon Chinese Family”