วสท.ชมนวัตกรรมผลิตพรีคาสท์

คณะอนุกรรมการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร โดยมี ทวีศักดิ์ บุญขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพรีคาสท์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้โรงงานพฤกษา พรีคาสท์เป็นโรงงานที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก โดยพฤกษาเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่สร้างโรงงาน และนำเทคโนโลยีพรีคาสท์ (Precast) มาใช้อย่างจริงจัง

การเยี่ยมชมงานจากวสท. ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน  และถ่ายทอดผ่านความเชี่ยวชาญของพฤกษาในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ เพื่อช่วยส่งเสริม พัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแก่วิศวกรไทย