ภาคเอกชนหนุนรัฐดึงทุนจีนฟื้นศก.นครสวรรค์

เปิดมุมมองภาคเอกชนถิ่นปากน้ำโพ นครสวรรค์ หนุนภาครัฐเร่งกระตุ้นแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เผยเทศบาลมีแผนดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อปรับเปลี่ยนมิติเมืองโฉมใหม่สู่เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย จ่อดึงทุนจีนร่วมฟื้นเศรษฐกิจหลังพ้นโควิด-19 จับตากรณีจัดตั้งศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่เพื่อจะสร้างจุดขายใหม่ของเมืองโดยม.มหิดล เป็นเจ้าภาพ

นายสันติ คุณาวงศ์ สมาชิกสภาหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงการมองจุดเด่นด้านการค้าการลงทุนของจังหวัดนครสวรรค์ในหลายด้านที่น่าสนใจว่า “นครสวรรค์” ถือว่ามีศักยภาพที่น่าสนใจ หากรวมกับจังหวัดโดยรอบจะมีประชากรกว่า 5 ล้านคน อดีตที่ผ่านมาถือว่าเป็นศูนย์กลางการเดินทางสู่ภาคเหนือ แต่ปัจจุบันซบเซาไปมาก เนื่องจากไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น ประชากร 5 ล้านคนยังกระจายอยู่โดยรอบเหมือนเดิม แต่หากมีอะไรใหม่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์เชื่อว่าจังหวัดต่างๆโดยรอบพร้อมที่จะเข้ามาร่วมได้ทันที

ปัจจุบันนครสวรรค์ใช้ “กฎบัตรแห่งชาติ” เข้าไปขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองพร้อมกับเตรียมต่อยอดการพัฒนาไปสู่รูปแบบเมืองอัจฉริยะโดยบริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ( UTE) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เข้ามาติดตั้งเสาสื่อสารระบบสมาร์ทโพลในพื้นที่เขตเทศบาลก่อนขยายออกไปสู่พื้นที่รอบนอก อีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาให้เป็นเมืองศิลปะนานาชาติ จึงจะดึงดูดประชากรเข้ามาในพื้นที่ได้อีกมากมาย

นอกจากนั้นยังมีการขับเคลื่อนรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ตลอดจนโครงการสนามบินนานาชาตินครสวรรค์ จะยิ่งทำให้นครสวรรค์เจริญยิ่งขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้นครสวรรค์เติบโตเท่านั้นจังหวัดอื่นๆยังได้รับอานิสงส์อีกด้วย สร้างความเจริญได้ทั้งกลุ่มจังหวัดจึงได้รับผลบวกได้ทั้งกว่า 5 ล้านคน ครบครันทั้งการคมนาคมไม่ว่าจะเป็นรถไฟ สนามบิน ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคที่ดี

เร่งเปลี่ยนมิติใหม่เมืองนครสวรรค์

สำหรับข้อจำกัดของการพัฒนาเมืองในอดีตที่ผ่านมานั้นก่อนอื่นจะพบว่านครสวรรค์เป็นเมืองการค้า มีศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขณะนี้พฤติกรรมการค้าเปลี่ยนแปลงไป มีบิ๊กซี โลตัสเข้ามาเพิ่มเติม ทำให้ความจำเป็นของการเข้ามาในเมืองน้อยลงไป นั่นคือเกิดจากความสำคัญของการขยายตัวทางการค้า จุดเด่นของนครสวรรค์จึงลดน้อยลงไป ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดกรณีบทบาทของท่าข้าวกำนันทรงจึงลดน้อยลงตามไปด้วย

ดังนั้นต่อแต่นี้เป็นต้นไปหากวางจุดเด่นของนครสวรรค์ให้ดี จัดให้มีศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นก็จะสร้างจุดขายใหม่ของเมืองเพิ่มมาอีก โดยจะให้มีมหาวิทยาลัยมหิดล มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักษ์ที่ให้บริการในเขตนครสวรรค์ปัจจุบัน บวกกับพื้นที่รายรอบไปด้วยแม่น้ำสายสำคัญอย่าง แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน มีอาหารอร่อย จึงเหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์(Medicle Hub) ส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจของจังหวัดโดยรอบมาใช้บริการได้ง่ายขึ้น เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนมิติใหม่ของเมืองนครสวรรค์ที่จังหวัดอื่นๆโดยรอบไม่ต้องดำเนินการ สามารถมาใช้บริการที่นครสวรรค์ได้ทันที นครสวรรค์จึงไม่ต้องไปแข่งขันด้านความเด่นของเมืองธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว กับอุทัยธานี หรือเมืองเก่าอย่างกำแพงเพชร เป็นต้น แต่จะยกระดับจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการแพทย์ พร้อมกับไปใช้ศักยภาพทางธรรมชาติที่จังหวัดโดยรอบได้อีกด้วย จึงเป็นการแชร์ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันได้

“กฎบัตรแห่งชาติมีแผนจะไปสร้างสนามบินที่โซนเขาทอง ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ราว 15-20 กม. ห่างจากจ.อุทัยธานีประมาณ 10 กม. จากจ.ชัยนาท ประมาณ 20 กม. เป็นพื้นที่ทหารกว่าพันไร่ เดิมใช้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันบางส่วนมอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาแล้ว จึงเหมาะพัฒนาสนามบินนานาชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มจังหวัดดังกล่าวนี้ ประการสำคัญกฎบัตรแห่งชาติคิดเป็นองค์รวม ไม่ได้คิดเฉพาะจ.นครสวรรค์เท่านั้น แต่ใช้ศักยภาพของจังหวัดโดยรอบให้เกิดประโยชน์อีกด้วย”

หนุนเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาเมือง

โดยจะเห็นว่าในอดีตนครสวรรค์มีความเด่นด้านศูนย์กลางการค้าขายข้าว และผลิตผลทางการเกษตรต่างๆแต่ปัจจุบันมีความพยายามสร้างจุดขายใหม่ให้โดดเด่นด้านศูนย์กลางทางการแพทย์ พร้อมกับเสริมสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า เสริมไปกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบเดิมที่มีรถโดยสารขนาดกลางทั้งรถตู้ รถเมล์ขนาดเล็กของกลุ่มถาวรฟาร์มและอีกหลายรายให้บริการในปัจจุบัน

นอกจากนั้นยังเสนอรัฐผลักดันให้พัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ณ สถานีปากน้ำโพ และสนามบินนานาชาติขึ้นที่จ.นครสวรรค์ สามารถรับ-ส่งคนได้คราวละจำนวนมาก พร้อมกับพัฒนาระบบฟีดเดอร์เชื่อมโยงในพื้นที่และจังหวัดโดยรอบให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วขึ้น

“จะเห็นว่าคณะผู้บริหารเมืองนครสวรรค์เลือกนำจุดแข็งของเมืองไปพัฒนาร่วมกับจังหวัดโดยรอบ บูรณาการร่วมกัน นำจุดเด่นของแต่ละจังหวัดไปต่อยอด ซึ่งสมาคมการผังเมืองไทยสามารถชี้ให้แต่ละจังหวัดเห็นประโยชน์ของการบูรณาการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น”

นอกจากนั้นหากมองประโยชน์ด้านการค้าจะเห็นว่าแม้จะมีทุนใหญ่เข้ามารุกตลาดพร้อมกับร้านค้ารายย่อย ร้านค้าชุมชนต้องล่มสบายไปนั้น ยังมองว่าเป็นธรรมชาติของการแข่งขันทางธุรกิจควรปล่อยไปตามการแข่งขันเนื่องจากเห็นว่ามีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพตามกำลังซื้อได้มากขึ้น ดังนั้นบางเมืองจึงต้องกล้าเปลี่ยนแปลง คิดใหม่ ทำใหม่ โดยเฉพาะเมื่อผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้จะเห็นการเปลี่ยนในสิ่งใหม่ตามมาอีกมากมาย

เล็งดึงทุนจีนร่วมฟื้นเศรษฐกิจ

ประการสำคัญเมื่อแนวทาง และทิศทางการพัฒนาเมืองนครสวรรค์มีศักยภาพแล้วยังเชื่อว่าจะมีผู้คนต้องการเข้ามาสู่พื้นที่นครสวรรค์มากขึ้น เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย มีความเป็นเมืองอัจฉริยะ เป้าหมายจึงเน้นเพื่อรองรับผู้คนที่มาอยู่นครสวรรค์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประการสำคัญมนต์เสน่ห์ของเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ยังเป็นที่ต้องการและรับรู้ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะชาวจีน

“มีโอกาสได้รับรู้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนหลายคนว่าตรุษจีนนครสวรรค์ยิ่งใหญ่ประทับใจทุกปี หลายคนต้องการบินตรงจากจีนถึงนครสวรรค์ รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่จีน จึงยังเชื่อว่าเมื่อพัฒนาส่วนอื่นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนครสวรรค์ยังจะสามารถต่อยอดการพัฒนาได้อีกหลายโครงการ เบื้องต้นจะมีการหารือว่าจะใช้สนามบินของการเกษตรรองรับให้บริการเครื่องบินโลว์คอตได้หรือไม่ แม้จะมีขนาดสนามบินเพียง 800 เมตรเท่านั้น ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาพบอีกว่ามีการหารือว่านครสวรรค์มีรพ.มาตรฐานให้บริการหรือไม่ รองรับผู้สูงอายุที่สนใจมาพักอยู่อาศัยระยะยาวได้หรือไม่ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยมหิดลที่เชี่ยวชาญทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีนเปิดให้บริการจึงสามารถรองรับและสนองความต้องการได้แล้ววันนี้”