“นครสวรรค์” เชิญชวนแสดงความเห็นย่านอัจฉริยะ

เทศบาลนครนครสวรรค์ซาวเสียงประชาชน เปิดเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สาธารณะในละแวกบ้าน ร้านค้า และสถานที่ทำงานตามแนวคิดย่านอัจฉริยะ SMARTBLOCK NAKHONSAWAN เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่โดยตรงและพื้นที่โดยรอบ คาดทันมอบเป็นของขวัญทันปีใหม่นี้

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เปิดเผย UCD News ว่าเทศบาลนครนครสวรรค์เชิญชวนประชาชนในย่านศรีไกรลาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สาธารณะในละแวกบ้าน ร้านค้า และสถานที่ทำงานตามแนวคิดย่านอัจฉริยะ SMARTBLOCK NAKHONSAWAN

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่โดยตรงและพื้นที่โดยรอบ ทำให้เกิดการยกระดับความปลอดภัยและสร้างสุขภาวะที่ดี การพัฒนาเชื่อมต่อระบบคมนาคมและสัญจรที่หลากหลาย สร้างรายได้และการจ้างงาน สร้างเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม และการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเปิดให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามตามที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ในเบื้องต้นนั้นเทศบาลนครนครสวรรค์จัดขอบเขตโครงการอยู่ในพื้นที่เขตทางสาธารณะเท่านั้น แต่ทัศนียภาพอาจคลาดเคลื่อนไปบ้างเนื่องจากการกำหนดมุมมองและเพื่อความสวยงาม

โดยแผนดำเนินการในครั้งนี้มีวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Block โดยได้รับทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ดำเนินการโดยสมาคมการผังเมืองไทย ภายใต้การสนับสนุนของกฎบัตรแห่งชาติที่ออกแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต เทศบาลเมืองอุดรธานี เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองสระบุรี เทศบาลเมืองระยอง และพื้นที่ย่านรัตนโกสินทร์ ย่านเยาวราช ในพื้นที่กทม. จ่อคิวอนุมัติให้ดำเนินการ แต่นครสวรรค์ถ้าได้ทำจะเป็นที่แรกในประเทศไทย พร้อมการลง Smart Pole ในพื้นที่ให้เป็นย่านอัจฉริยะ รองรับความถี่ 5G ทันที หากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เทศบาลก็จะไม่ทำพร้อมจะเลิกโครงการนี้ไปทันที ดังนั้นต้องฟังเสียงประชาชน เป้าหมายคือจะฟื้นฟูเศรษฐกิจ ย่านเมืองเก่าที่ซบเซามาก และทำเพื่อรองรับ คนเดินทางมาพาสาน เป็นจุดเช็คอิน เซลฟี่ อีกทั้งในอนาคตจะออกแบบระบบขนส่งสาธารณะมารองรับการให้บริการคนในเขต และนักท่องเที่ยวในรูป Smart Bus หรือระบบล้อใช้ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตได้แล้วในประเทศไทย

โดยได้วางงานไว้เพียงแค่สี่แยกไกรลาส มาถึงตรอกไกรลาส เท่านั้น มาจบที่ 3 แยกเวทีต้นเจ้าพระยา ทั้งนี้ทางเทศบาลได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเบื้องต้นไปเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่าสามารถประเมินผลจากผู้ที่ให้ความเห็นจำนวน 31 รายในหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยผู้สนใจสามารถร่วมตอบแบบสอบถามตามนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdO_JF-U_45_crD6SA4AwFTtVZlxdtEtv-UFf2LG60H2qg3Q/viewform

“เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถสรุปความเห็นได้ใน 2 สัปดาห์นี้ ขณะนี้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้พร้อมแล้ว เมื่อได้ความชัดเจนคาดว่าจะสามารถดำเนินการภายในสิ้นปีนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวนครสวรรค์ได้ทันพอดี”