แยกกระดาษด้วยหัวใจ

วงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และ กุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการ “Green at Heart แยกกระดาษด้วยหัวใจ” โดยเอสซีจี    แพคเกจจิ้ง จะนำกระดาษเอกสารและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วจากสำนักงานใหญ่และโครงการต่างๆของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ซึ่งผ่านการคัดแยกอย่างถูกต้องแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับรายได้จากการดำเนินโครงการ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จะมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อทำประโยชนแก่สังคมต่อไป