สัมมนายกระดับฝีมือช่างแอร์สู่มืออาชีพ

คุณวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการทางด้านช่างเครื่องปรับอากาศสู่มืออาชีพ” ให้กับศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัดทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 โดยมี คุณปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงแรมธาราแกรนด์ ถนนรังสิต-นครนายก เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563