เดินเรื่องด้วยภาพ

ว่าที่ปลัดฯมท.ลงพื้นที่ร่วมงานโคกหนองนาโมเดล อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ว่าที่ปลัดฯมท.ลงพื้นที่ร่วมงานโคกหนองนาโมเดล อ.ศรี […]