เดินเรื่องด้วยภาพ

AMR เปลี่ยนสมุยเป็น green mobility

https://ucdnews.com/wp-content/uploads/2023/07/709 […]