"ดอนเมือง โทลล์เวย์ แจกชุดตรวจสารเสพติดฟรี"

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นห่วงปัญหายาเสพติด ที่ยังคงระบาดในสังคมไทย ประกาศแจกชุดตรวจสารเสพแก่หน่วยงานที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 5,000 ชุด

การแจกชุดตรวจสารเสพติด เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ Tollway Healthy Way ที่จัดต่อเนื่องมานานกว่า 25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการยกระดับสุขภาพที่ดีของสังคม เพื่อเป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และเสริมสร้างการป้องกันการใช้ยาเสพติดสำหรับทุกคน

หน่วยงานใดสนใจรับชุดตรวจฯ ดังกล่าว ติดต่อขอรับได้ฟรี ที่แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-792-6524-26 Email : corporatecommunication@tollway.co.th