สพพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

สพพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 )

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ โดยมีนายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานต่างๆ ในกำกับกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565