รฟม. ร่วมส่งความห่วงใย มอบ 100 ถุงยังชีพจากใจผู้บริหารและพนักงานรฟม.ทุกคนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.พระนครศรีอยุธยา

นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสารและอาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีตัวแทนสื่อมวลชนเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 รฟม.

ทั้งนี้ สื่อมวลชนได้นำถุงยังชีพดังกล่าวไปช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้ว โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นไปตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ รฟม. ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044