ยินดีเหล่านักออกแบบ

ณัฐปภัสร์ ศรีสกุลภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์มาร์ค แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด ร่วมงาน TIDA Awards Gala Night and TIDA Thesis awards 2019,2020 จัดโดย สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้สนับสนุนงานพร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่นักออกแบบที่ได้รับรางวัลทุกสาขาในโครงการ TIDA Thesis Award 2019, 2020 โดยมี เมธินี สุวรรณะบุณย์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส Project Development, ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์ ประธาน บริษัท อินทีเรียร์ วิชั่น จำกัด และ สาธิต สัญฐิติเสรี นักออกแบบจากบริษัท อินทีเรียร์ วิชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ