ทิวทะเลเวิล์ดรับโล่เกียรติคุณ

         นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม “ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ” ในระดับทอง ประจำปี พ.ศ.2563 ให้กับ นางสาวกรัชเพรช อิสสระ ที่ปรึกษาด้านการตลาด บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ พร้อมด้วย นางอรพรรณ อรุณรังสิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ในฐานะผู้แทนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านทิวทะเลบลูแซฟไฟร์ และโครงการบลูไดมอนด์  2โครงการคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานคร