“ศุภาลัย” เนรมิตภูมิทัศน์ใหม่ Skywalk สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า

“ศุภาลัย” สร้างสรรค์ภูมิทัศน์บริเวณ Skywalk สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า Interchange กลายเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยสีสัน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมไทย
 
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ และกรมทางหลวงชนบท รุกสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า Interchange พัฒนาทางเดินบริเวณ Skywalk พร้อมนำจิตรกรรมบนกำแพงหรือ Graffiti เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยลวดลายสุดเท่ สีสันสดใสบนกำแพง พร้อมไฟส่องสว่าง และหลังคาใหญ่ตลอดทางเดิน ใกล้โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมไทย
 
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การสร้างสรรค์พื้นที่ดังกล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย” มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทางสำนักเขตภาษีเจริญ และกรมทางหลวงชนบท สร้างสรรค์ภูมิทัศน์บริเวณ Skywalk สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า Interchange ที่เชื่อมต่อกับโครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร-ราชพฤกษ์ ที่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า เพียง 450 เมตร ด้วยการปรับปรุงทางเดินเท้าตั้งแต่ทางลงสถานีรถไฟฟ้า ด้วยหลังคาใหญ่ตลอดทางเพื่อสร้างความร่มรื่น และสร้างพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ตลอดทางเดิน พร้อมไฟส่องสว่าง อีกทั้งยังสร้างสีสันด้วยจิตรกรรมบนกำแพง หรือ Graffiti ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่สังคมและชุมชนบริเวณโดยรอบ

การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่นั้น จะช่วยให้ทางเดินสุดสร้างสรรค์แห่งนี้ มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ทั้งยังสามารถเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ เพื่อดึงดูดประชาชนให้มาเยี่ยมชมจิตรกรรมบนกำแพงได้อีกด้วย