รฟม. จัดกิจกรรม“มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันนี้ (24 มิถุนายน 2563) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” พร้อมทั้ง นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และผู้บริหาร รฟม. ร่วมกิจกรรมฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมอบถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนวัดเลียบราษฎร์บำรุง เขตบางซื่อ กทม. ซึ่งเป็นชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 335 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19