โฮมโปร มอบรางวัล Best Vendor Awards 2022 ให้กับคู่ค้า

ก้าวสู่ความสำเร็จอีกหนึ่งความเชื่อมั่นทางธุรกิจกับคู่ค้า ‘โฮมโปร’ มอบรางวัล Best Vendor Awards 2022 ให้กับคู่ค้า ตอกย้ำและผลักดันพัฒนารูปแบบงานบริการ พร้อมส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้า

นายธีรพล  รอดเฉื่อย  ผู้จัดการทั่วไป สายจัดส่ง และติดตั้ง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล Best Vendor Awards 2022 ให้กับคู่ค้า 4 ประเภท ได้แก่รางวัล Compliments Award , The Best Q Award , Best Vendor Award และ  Best Vendor Ecommerce Award  รวมทั้งหมด 21 รางวัล จาก 268 บริษัทคู่ค้า ที่ได้รับคำชมจากลูกค้าในการให้บริการสูงสุด รวมถึงการบริหารคิวผ่านระบบ  VRM (Vendor relationship management) ยอดเยี่ยม โดยคัดเลือกจากผลงานด้าน Job Success สูงสุด จำนวนคำชมเชยสูงสุด และไม่มีข้อร้องเรียน โฮมโปรผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience จึงขอขอบคุณคู่ค้าทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมใจในการบริการในปีที่ผ่านมา และในปีนี้โฮมโปรยังคงเดินหน้าส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้าต่อไป ณ สำนักงาน โฮมเซอร์วิส รังสิต เมื่อเร็วๆนี้