‘DRT’ ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

         นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด พร้อมทีมพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ร่วมทำกิจกรรม Diamond Green Day ปลูก “กล้าเพชร” ต้นกระถินเทพาและต้นมะฮอกกานี ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ รวม 200 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูแลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมลดภาวะโลกร้อน ตามแนวทาง ESG ณ โรงงานสระบุรี 2 จังหวัดสระบุรี