“ทางหลวงชนบท” ปรับปรุงลานพระบรมรูปทรงงานรัชกาลที่ ๙

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) น้อมรับพระราชประสงค์ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปทรงงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกราบสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2556 และได้จัดพิธีบรรจุแผ่นศิลาจารึกพระราชทานพร้อมอัญเชิญองค์พระบรมรูปประดิษฐาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชน บริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ เดินทางมากราบสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งทางจังหวัดสมุทรปราการ
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในบริเวณลานพระบรมรูปทรงงาน

ทั้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสง่างามสมพระเกียรติ สามารถรองรับประชาชนที่มากราบสักการะและร่วมพิธีได้เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 ทช. โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จึงได้ดำเนินการออกแบบและปรับปรุงลานพระบรมรูปทรงงานให้มีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างแท่นประดิษฐาน พระบรมรูปทรงงาน โครงสร้างหมายเลข 9 (ตัวเลขไทย) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมากราบสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สามารถเดินทางมาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 21.00 น. หรือสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง