กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า แจ้งว่า เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องด้วยกระทรวงคมนาคม กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนบริเวณหน้ากรมเจ้าท่าและบริเวณใกล้เคียงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติรวมทั้งวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณหน้ากรมเจ้าท่า และบริเวณชุมชนตลาดน้อย ชุมชมวานิชสัมพันธ์ พร้อมเชิญชวนชาวชุมชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนนบริเวณหน้ากรมเจ้าท่า และชุมชนโดยรอบ

นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 9 ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริ หลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้พสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจวบจนถึงปัจจุบันนี้