สุโขทัยพัฒนาเมือง เล็งระดมทุนฟื้นเมืองมรดกโลก

“สุโขทัยพัฒนาเมือง” ผนึกสจล.เร่งศึกษาออกแบบ ผังแม่บทพื้นที่เมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย –ศรีสัชนาลัย –กำแพงเพชร “ชัยคม” เล็งดึงพันธมิตรระดมทุนพัฒนาตลาดโตรุ่งปั้นเป็นศูนย์เศรษฐกิจใหม่ เร่งทีโออาร์ยื่นเทศบาลไฟเขียวสัมปทาน 3 ปี

นายชัยคม ศกุนรักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผย UCD News ว่าร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เร่งสรุปการศึกษาออกแบบผังแม่บทพื้นที่เมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย –ศรีสัชนาลัย –กำแพงเพชร โดยตามสัญญากำหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

โดยมีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้วประกอบกับช่วงนี้เจอวิกฤติโควิด-19 จึงจะขอหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) โดยวางบทบาทของบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด เป็นผู้ประสานให้ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่มาร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ โดยมีผลงานการวิจัยออกแบบพัฒนาระเบียงมรดกโลกย่านกำแพงเพชร พัฒนาฟื้นฟูย่านการค้าที่ตรงกับแผนการพัฒนาย่านสวรรคโลกและย่านสถานีรถไฟ ย่านตลาดโต้รุ่งใจกลางเมืองที่ออกแบบดีไซน์เพื่อการพัฒนาไว้บางส่วนนั้น

นอกจากนั้นยังได้ออกแบบผนังกั้นน้ำที่สภาสถาปนิกแนะนำว่าให้ก่อสร้างรูปแบบโมเสดที่ในโลกยังไม่มีผู้ดำเนินการ นับว่าเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง โมเสดติดตั้งเป็นรูปภาพต่างๆเล่าเรื่องราวสุโขทัยโดยระดมสถาปนิกทั่วประเทศมาช่วยดำเนินการ โดยก่อนเข้าสู่ช่วงโควิด-19 กลุ่มนักวิจัยลงพื้นที่หลายครั้งทั้งพื้นที่ย่านสวรรคโลกและในเมือง ล่าสุดเตรียมเข้าพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย เพื่อเชื่อมโยงชุมชนเก่าในเมืองกับย่านสวรรคโลกได้อย่างลงตัวมากขึ้น

สำหรับในพื้นที่สุโขทัยนั้นได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสุโขทัย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และอีกหลายหน่วยงาน ดังนั้นหากร่วมกันได้เร็วภาพรวมการพัฒนาก็จะสามารถขับเคลื่อนได้เร็ว ก่อให้เกิดการบูรณาการที่ดีต่อกันทุกฝ่าย ในส่วนงบประมาณที่จะนำไปพัฒนาโครงการนั้นโครงการฟื้นฟูช่วงตลาดโต้รุ่งเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจแห่งใหม่นั้นอยู่ระหว่างการเชิญชวนหลายหน่วยร่วมลงทุนสัมปทาน

โดยในเบื้องต้นต้องการให้เทศบาลเมืองดำเนินการ หากไม่ต้องการดำเนินการบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด และพันธมิตรก็พร้อมรับมาดำเนินการ ซึ่งจะต้องหารือรายละเอียดระยะเวลาสัมปทานร่วมกัน คาดว่าจะเปิดสัมปทานใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปีในช่วงแรกนี้ซึ่งนี่ถือเป็นปัญหาของนักลงทุนที่เห็นว่ามีระยะเวลาสั้น นั่นเป็นเพราะคาบเกี่ยวกับระยะเวลาการทำหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาล แต่ยืนยันว่าสุโขทัยพัฒนาเมืองพร้อมดำเนินการเองหากเทศบาลเมืองไฟเขียว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมทีโออาร์ยื่นให้เทศบาลพิจารณาเห็นชอบ


สำหรับแนวทางปฏิบัติคงต้องเข้าไปทำความเข้าใจที่ดีกับผู้ค้าขายในตลาดและจัดผังดำเนินการให้ดีระหว่างการพัฒนาแล้วค่อยๆปรับให้ดีขึ้นควบคู่กันไปเพราะสุดท้ายทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการพัฒนาครั้งนี้ ประเด็นการปรับราคาไม่ใช่ปัญหาหลักหากสามารถค้าขายได้ดีกว่าปัจจุบันนี้ อีกทั้งยังมีอีกหลายช่องทางที่จะเข้าไปสนับสนุนช่องทางการขายรูปแบบต่างๆ เบื้องต้นมีข้อเสนอว่าหากพัฒนาดีแล้วมีลูกค้าเข้ามามากๆผู้ประกอบการร้านค้าก็พร้อมยินดีจะจ่ายค่าเช่าแผง หรืออาจจะผ่อนผันระยะเวลาตามความเหมาะสมซึ่งจะต้องหารือร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ทุกฝ่ายพอใจ

ทั้งนี้อาจจะนำการชำระเงินด้วยเทคโนโลยีรูปแบบทันสมัยมาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและลดความยุ่งยากในการรับ ทอนเงิน การแลกเงิน ซึ่งปัจจุบันสถาบันการเงินต่างๆก็มีบริการรูปแบบทันสมัยกันอย่างทั่วถึง ดังเช่นที่ตลาดขนาดใหญ่ดำเนินการในปัจจุบัน เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนั่นเอง


“ยังเป็นห่วงเรื่องปัจจัยลบต่างๆโดยเฉพาะวิกฤติโควิด -19 ทำให้นักท่องเที่ยวหดหายไปมาก อีกทั้งแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงยังไม่ชัดเจน จึงต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าให้สร้างความมั่นใจต่อการพัฒนาโครงการเพราะนี่เป็นโอกาสของการพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ๆจากวิกฤติโควิด-19 ในครั้งนี้นี่เอง”