มทร.ธัญบุรี รับมือโควิค-19 พร้อมเรียนออนไลน์

มทร.ธัญบุรีเร่งเรียนออนไลน์รับมือวิกฤติผลกระทบโควิด-19 ควบคู่กับการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรอย่างเคร่งครัด อธิการมทร.ธัญบุรีเผยจัดตั้งวอลล์รูมแก้ไขและป้องกันปัญหาทั้งระบบ มีลุ้นเปิดภาคเรียนใหม่ในเดือนมิ.ย.นี้ ด้านนักศึกษาเสนอให้เครือข่ายต่างๆ เปิดบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้เรียนออนไลน์ราคาถูก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ส่งผลกระทบให้กับหลายๆ ด้าน ปฏิเสธไม่ได้ด้านการศึกษาที่กระทบเป็นอย่างมาก โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งหยุดการเรียนการสอนแบบปกติแล้วปรับเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวง อว. ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ มาตรการในการดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 มทร.ธัญบุรีได้มีการจัดตั้งวอลล์รูมแก้ไขและป้องกันปัญหาทั้งระบบ โดยการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน จะเป็นการเรียนระบบออนไลน์ บุคลากรจะจัดให้ทำงานแบบ Work from home ส่วนคนที่จำเป็นจะต้องเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจะมีการวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าอาคาร ในส่วนอาคารต่างๆ ได้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดทุกวันและปิดห้องเรียนนั้นๆ จนกว่าจะเปิดภาคเรียนใหม่ในเดือนมิถุนายน

ด้านความเห็นของนักศึกษาแต่ละคนจะมีวิธีในการรับมือสถานการณ์ โควิด-19 กันอย่างไรบ้างไปฟังกันเลย นำโดย “แจ๊บ” นายศุภศิษฐ์ สีลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในฐานะนายกองค์การนักศึกษา กล่าวว่า ตอนนี้เหลือแค่โปรเจคอีกหนึ่งตัวจะสำเร็จการศึกษา เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาได้สอบนำเสนอโปรเจคผ่านโปรแกรม Microsoft Teams กับอาจารย์ ด้วยอุปกรณ์ที่พร้อมและเตรียมตัวในการนำเสนอ ทำให้การนำเสนอไม่มีปัญหา ผ่านไปได้ด้วยดี ตอนนี้กำลังแก้เล่มส่งอาจารย์ โดยผ่านทางอีเมล

“เมื่อรูปแบบการเรียนเปลี่ยนไป อยากให้ทุกคนเตรียมตัวและปรับตัว หาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมใหม่ๆ ที่อำนวยความสะดวกและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนระหว่างคนเรียนและผู้เรียน ตอนนี้โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ส่วนมากเพื่อนๆ มีกันทุกคน แต่ปัญหาคือระบบอินเทอร์เน็ตสัญญาณตัวเชื่อม ปฏิเสธไม่ได้ที่ทุกคนเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ แต่ความเร็วอาจไม่เสถียรต่อการเรียนออนไลน์ จึงอยากให้เครือข่ายต่างๆ เปิดบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้เรียนออนไลน์ราคาถูก และที่สำคัญอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ป้องกันตัวเอง ให้ความร่วมมือทำตามประกาศของสาธารณสุข”

เช่นเดียวกับ “เตย” นางสาวจันทกานต์ สุนันทพจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมาธิการฝ่ายติดตามผลงานและกิจกรรมนักศึกษา สภานักศึกษา มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ไวรัสโควิค-19 ทำให้เราต้องปรับตัวในการดำเนินชีวิตประจำวัน ต้องระวังตัว ช่วงที่เกิดการโรคระบาดเป็นช่วงของการสอบของมหาวิทยาลัย ในภาควิชาอาจารย์ทุกท่านมีการจัดสอบออนไลน์ ใช้การสอบผ่านเว็บไซต์ Moodle ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสอบได้ที่ห้องพักหรือบ้านของตัวเอง โดยที่เราไม่สามารถลอกข้อสอบกันได้เนื่องจากมีการกำหนดเวลาในการทำข้อสอบ และตัวโปรแกรมมีการสลับข้อไม่ให้ซ้ำแบบกันเลย

“ถ้าช่วงเปิดเทอมไวรัสโควิด-19 ยังไม่หาย ต้องเรียนออนไลน์ ซึ่งได้เตรียมตัวและศึกษารูปแบบการเรียนผ่านโปรแกรมต่างๆ โดยจะใช้โปรแกรมอะไรเป็นสื่อในการเรียนนั้นขึ้นอยู่กับผู้สอนเป็นหลัก ช่วงนี้อยากให้ทุกคนติดตามข่าวสารเป็นประจำ แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าข่าวสารที่อ่านเป็นความจริงหรือไม่ ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป”

เช่นเดียวกับ “เจ” นายศุภรัตน์ รัตนพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า รูปแบบการเรียนออนไลน์เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เรียนผ่านทางหน้าจอ ได้เห็นเพื่อนในห้องเรียนทางออนไลน์ผ่านทางหน้าจอ มีครูสอน เป็นสิ่งที่แปลกตาไม่คุ้นชิน ซึ่งการเรียนออนไลน์ถ้าครูสอนอัดเป็นคลิปวิดีโอไว้สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสอบ อาจารย์หลายๆ ท่านส่งไฟล์ข้อสอบ หรือวิดีโอที่เป็นคำอธิบายในการมอบหมายงานมาให้ และให้ส่งกลับทางอีเมล หรือกลุ่มไลน์ ต้องมีการปรับตัว แรกๆ อาจจะยังไม่ชิน เพราะการเรียนออนไลน์จะต้องมีวินัย มีความตั้งใจสูง มีความรับผิดชอบในตัวเองอย่างมาก

“ตัวผมทำงานหลังเลิกเรียนเพื่อหารายได้ในช่วงนี้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ในทั้งเรื่องการเดินทางออกจากที่พัก รถประจำทางที่ลดจำนวนคัน ทำให้การเข้างานล่าช้า อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้อื่นที่นั่งร่วมในการเดินทาง แต่เลี่ยงไม่ได้ผมป้องกันตนเองสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ดูแลตัวเองมากขึ้น เชื่อว่าอีกไม่นานจะผ่านไปด้วยดีครับ”

ด้าน “ฝ้าย” นางสาวขวัญกมล ณะสม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า รอสอบออนไลน์ 1 วิชา และเรียนออนไลน์ภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนพฤษภาคม ตอนนี้อยู่ที่บ้านพยายามเปิดคอมพิวเตอร์ตลอด อัพเดทข่าวสารของมหาวิทยาลัย และข่าวสารต่างๆ ตนเองคิดว่ารูปแบบการเรียนออนไลน์ส่งผลต่อการเรียนในสาขาของตนเอง เพราะว่าต้องลงมือปฏิบัติ แต่เชื่อว่าอาจารย์และมหาวิทยาลัยต้องมีระบบที่เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษา

“ภัยของโควิค-19 ส่งผลกระทบต่อทุกคน ซึ่งตนเองเรียนพยาบาล เห็นบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานอย่างหนักบางคนปฏิบัติงานไม่ได้กลับบ้านไปหาครอบครัว ขอให้กำลังใจและขอขอบคุณที่ทำเพื่อคนไทย โดยตนเองจะหยุดอยู่บ้านตามคำแนะนำของหมอค่ะ”