กทม.รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก วตท.29

(22 พ.ค. 63) ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เวลา 11.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และ พญ.อลิศรา ทัตตากร ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครในการรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนกิจการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร จาก คณะนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29 (วตท.29) โดยมี นายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) พล.อ.ท.คงศักดิ์ จันทรโสภา รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ รศ.ดร.วิชิตา รักธรรม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการมอบ

สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับ ประกอบด้วย ตู้อบ UV จำนวน 22 ตู้ หน้ากาก 3M จำนวน 60 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 390 ชุด Surgical Mask จำนวน 1,300 ชิ้น และหน้ากาก Paladin 200 ชิ้น ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบให้สำนักการแพทย์นำไปจัดสรรแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดสำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป