ร้านสะดวกแบ่งปัน วัฒนา

“ร้านสะดวกแบ่งปัน” ซอยเอกมัย 3 เขตวัฒนา ไอเดียสุดล้ำ เพื่อแบ่งปันสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการจัดรูปแบบเสมือน ร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้ประชาชนเลือกสินค้า โดยมีกติกา ดังนี้
1. เข้าร้านครั้งละ 8 คน
2. เลือกสิ่งของได้ 5 ชิ้น/คน
3. ลงทะเบียนป้องกันการเวียนซ้ำ
4. คัดกรองก่อนเข้าร้าน พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์

โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม “ร้านสะดวกแบ่งปัน” เพื่อแนะนำมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยทางร้านเตรียมพร้อมก่อนแบ่งปันทุกวันศุกร์ เริ่มวันศุกร์แรก 22 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น. และ 15.00 -17.00 น. เป็นต้นไป