“เอพี” แชมป์ครึ่งปีแรกปี 63

ท่ามกลางความเปราะปรางของภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อ ฉุดตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วงครึ่งแรกปี 2563 ค่อนข้างทรุดหนัก โครงการที่อยู่อาศัยที่เปิดขายใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในแง่จำนวนโครงการเปิดใหม่ ครึ่งแรกปี 2563 จำนวน 151 โครงการ ลดลง 72 โครงการ หรือลดลง 32.3% ในแง่จำนวนหน่วยขายเปิดใหม่ จำนวน 30,028 หน่วย ลด 27,511 หน่วย หรือลดลง 47.8%  หรือในแง่มูลค่าโครงการครึ่งปีแรกนี้จำนวน 124,429 ล้านบาท ลด 103,080 ล้านบาท หรือติดลบไป 45.3% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2562

สำหรับดีเวลเวลลอปเปอร์ที่ยังคงเดินหน้ารุกตลาดอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ปรากฏว่า บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) เปิดตัวสูงสุดโดยมีจำนวน 16 โครงการ รวมหน่วยขายทั้งหมด 2,492 หน่วย คิดเป็น 8.3%ของหน่วยขายทั้งหมด มูลค่ารวม 15,730 ล้านบาท เปิดตัวคิดเป็น 12.6% ของมูลค่าทั้งหมด และมีราคาขายเฉลี่ย 6.312 ล้านบาท

ในด้านจำนวนหน่วยขาย บริษัทที่เปิดตัวมากเป็นอันดับสอง บมจ.ศุภาลัย จำนวน 7 โครงการ 2,341 หน่วย มูลค่า 6,446 ล้านบาท อันดับสามคือ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำนวน 1,602 หน่วย อันดับสี่ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำนวน 1,552 หน่วย และอันดับห้า บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำนวน 1,439 หน่วย

ด้านมูลค่าการพัฒนา อันดับสองคือ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มูลค่า 8,102 ล้านบาท อันดับสามคือ บมจ.ศุภาลัย รวมมูลค่า 6,446 ล้านบาท อันดับสี่คือ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น รวมมูลค่า 6,359 ล้านบาท และอันดับห้า บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ รวมมูลค่า 4,769 ล้านบาท

สำหรับบมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท ซึ่งเป็นแชมป์มาตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าเปิดตัวเป็นอันดับที่ 9 ในแง่จำนวนหน่วยและมูลค่า ที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะกำลังเร่งระบายสินค้าเดิม แต่ยังมีโครงการรอเปิดตัวอีกเป็นจำนวนมาก จึงคาดว่า บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท อาจกลับมาทวงแชมป์คืนในปลายปี 2563 ก็เป็นไปได้