นวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ”

         นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบ “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” หรือ “Red Zip Lock” จำนวน 102,000 ใบจากนางสาวแสงรวี โฆสิตไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทย์การสร้างแบรนด์และการตลาด บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และ ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร