กรมเจ้าท่า หารือปรับภูมิทัศน์ “ท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา”

         อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมคณะลงพื้นที่หารือแผนปรับภูมิทัศน์และท่าเรือ บริเวณท่าเรือข้ามฟากสี่พระยา

         นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. พร้อมคณะได้ลงพื้นที่หารือแผนปรับปรุงท่าเรือ ร่วมกับผู้แทนไอคอนสยาม ผู้แทนเรือข้ามฟากสี่พระยา ผู้แทน River City ผู้อำนวยการเขตสัมพันวงศ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำและผู้แทนกองวิศวกรรม

         โดยหารือการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ท่าเรือข้ามฟากสี่พระยาให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกันนี้ได้หารือเกี่ยวกับการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการท่าเรือข้ามฟากอีกด้วย