“มาเวล” รุกภาคใต้ ปั้นช่างแอร์เป็นเถ้าแก่น้อย

“แอร์มาเวล” ผนึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรุกภาคใต้ ยึด 2 พื้นที่ “หาดใหญ่-สุราษฎร์ธานี” ร่วมกับดีลเลอร์จัดอบรมช่างแอร์สู่เถ้าแก่น้อย ดีเดย์ ตค.รับสมัคร ก่อนเปิดอบรมจริง พย.นี้รุ่นละ 100-200 คน

นายปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวลคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เตรียมรุกตลาดเครื่องปรับอากาศในโซนภาคใต้ โดยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีแผนจัดฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศให้กับดีลเลอร์ขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“สำหรับรูปแบบการรุกในครั้งนี้เตรียมจัดสัมมนาให้กับช่างเครื่องปรับอากาศผ่านดีลเลอร์ภาคใต้โดยเฉพาะ 2 จังหวัดดังกล่าว เป้าหมายเพื่อยกระดับช่างแอร์สู่เถ้าแก่น้อย โดยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ช่างแอร์ได้เพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ และด้านเทคนิคต่างๆ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย”

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านดีลเลอร์แอร์มาเวลในแต่ละพื้นที่ โดยจะเปิดรับผู้แสดงความสนใจได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนการฝึกอบรมจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งนับได้ว่าจุดหาดใหญ่และสุราษฎร์ธานีน่าจะสามารถเป็นศูนย์กลางการอบรมก่อนที่จะขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป

โดยวันที่ 20 ก.ย.นี้จะได้ความชัดเจนจากการลงพื้นที่ของทีมการตลาด ซึ่งในเบื้องต้นมีการเตรียมความพร้อมมานานที่จะรุกภาคใต้ ดังนั้นหลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤติ-19 แล้วจึงมีความจำเป็นต้องรุกตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมช่างแอร์ทุกพื้นที่ได้เพิ่มศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเครื่องปรับอากาศที่มาเวลนำไปฝึกอบรมในครั้งนี้

“เป้าหมายเพื่อยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศสู่เถ้าแก่น้อย โดยแอร์มาเวลร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีแผนจัดฝึกอบรมทั่วประเทศ ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นคิวจัดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 วัน และที่อำเภอหาดใหญ่จำนวน 1 วัน(จะกำหนดวัน-เวลาที่ชัดเจนอีกครั้ง) โดยช่างแอร์ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านดีลเลอร์ผู้จำหน่ายแอร์มาเวลในพื้นที่ซึ่งจะเปิดรับรุ่นละ 100-200 คนเท่านั้น”

นายปริญญากล่าวอีกว่าโดยการรุกในพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้มาเวลยังมีเป้าหมายเตรียมตั้งศูนย์อัพเตอร์เซลเซอร์วิส(ACS) ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศสู่เฒ่าแก่น้อย เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการติดอาวุธด้านการตลาด ด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่นั้นๆได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดจริงๆ

ด้านนายอรุณ ควนวิลัย ผู้ประกอบการร้านอรุณแอร์ จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ยังเป็นเมืองขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับภูเก็ต ผู้ประกอบการโรงแรมจะเป็นนักธุรกิจมาจากนอกพื้นที่ แนวโน้มยังเป็นตลาดเครื่องปรับอากาศที่สามารถขยายได้ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงต้องใช้ระยะเวลาในการรับรู้สำหรับแบรนด์ใหม่ที่จะเข้ามารุกตลาด บางยี่ห้อขายได้หลักพันเครื่อง

“ส่วนมากจะพบว่าแอร์จะมากับโครงการนั้นๆที่มีผู้รับเหมาชัดเจนแล้ว โดยเฉพาะโครงการภาครัฐ ส่วนภาคเอกชนจะพบว่าซื้อในเมืองกระบี่จำนวนน้อยมาก ที่น่าสนใจคือจะมีกรณีรีโนเวตโรงแรมใหม่เกิดขึ้นหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 นี้ไปแล้ว จะมีการเปลี่ยนแอร์เครื่องใหม่ หรือบางโรงแรมเปลี่ยนจากระบบชิลเลอร์มาเป็นแอร์ระบบใหม่ หรือแอร์แยกส่วน สำหรับแอร์มาเวลจะเน้นกลุ่มช่างเป็นเป้าหมายหลักในการรุกตลาดในเมืองกระบี่แล้วแนะนำต่อๆกันไปหลังจากนั้นเชื่อว่าสินค้าจะขายคุณภาพด้วยตัวสินค้าเอง”