มอบชุดอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ใช้มือ

นายเอกพงศ์ กิตติสาร ผู้จัดการทั่วไป สายพัฒนา และฝึกอบรม ตัวแทนบริษัทฯ โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางวิจิตรา บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ส่งมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์โดยไม่ใช้มือ จำนวน 50 ชุด ให้แก่ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขอนามัยที่ดีของประชาชน โดยจะนำไปวางให้บริการตามจุดบริการต่างๆ แก่ประชาชนในสถานที่ราชการ อาทิ ศาลากลางจังหวัด กรมจัดหางาน กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานแรงงานจังหวัด สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน